RI&E gebouwen
Unispect adviseert beheerders en/of gebruikers van gebouwen over de beheersing van gezondheidsrisico's en relevante wettelijke regels en voorschriften (o.a. Arbobesluit en Bouwbesluit). Onze adviseurs kunnen u helpen bij het onderzoeken en oplossen van de voorkomende problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Voorkomende vraagstukken die regelmatig de revue passeren zijn:

  • legionella
  • brandveiligheid
  • explosieveiligheid (ATEX)
  • asbest
  • wateraccumulatie platte daken
  • noodverlichting & vluchtwegen

Uiteraard geven wij naast advies over directe te nemen maatregelen ook advies over de beheersmaatregelen op langere termijn. Wij zijn ervan doordrongen dat mooie plannen de grootste kans hebben om werkelijkheid te worden als ze binnen de grenzen van het budget blijven.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve