V&G plannen

Sinds 1994 zijn V&G-plannen in Nederland wettelijk verplicht, als direct gevolg van EU Richtlijn 92/57EEG ‘Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen’ en de vertaling hiervan in de Nederlandse wetgeving: hoofdstuk 2, afdeling 5 (artikelen 2.23 t/m 2.39) van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voor projecten met “bijzondere gevaren” is de opdrachtgever (ontwerpende partij) verplicht om voor dit werk een V&G-plan ontwerpfase op te stellen als onderdeel van het bestek of de werkomschrijving. De uitvoerende partij is verplicht een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te wijzen, een V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen en een V&G-dossier te beheren.

Unispect BV heeft veel ervaring met het opstellen van V&G-plannen, de V&G-coördinatie voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase en het beheren van de V&G dossiers binnen uiteenlopende projecten. Zie hiervoor ook onze referentielijst.

Uiteraard kunnen wij ook het veiligheidskundig toezicht verzorgen op de werkplek / bouwplaats.

Klik hier voor onze referentielijst

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve