Aanvraag WM vergunningen

Bij start van, of veranderingen binnen, het bedrijf of bij een onduidelijke vergunningsstructuur kan een nieuwe vergunning geëist worden door de gemeente of provincie. Het aanvragen van dergelijke vergunningen gaat vaak gepaard met grote hoeveelheden papierwerk en het boven tafel halen van belangrijke gegevens. Unispect beschikt door haar vele jaren ervaring in het aanvragen van milieuvergunningen bij gemeenten en provinciën, over de benodigde kennis en kunde. Naar aanleiding van het verzamelen en ordenen van beschikbare informatie, het afnemen van diverse gesprekken met de betrokken medewerkers uit uw organisatie wordt een vergunningaanvraag ingediend. Dit beperkt zich echter niet tot het invullen van een aanvraagformulier, maar zal resulteren in een volledig uitgewerkte bedrijfsomschrijving waarin alle benodigde gegevens structureel zijn opgenomen.

Expertise en ervaring
Het bijhouden van de wijzigende wet- en regelgeving wordt steeds complexer en heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het totale pakket dat wij u kunnen bieden, waaronder WVO- en WM-vergunningaanvragen, houdt niet op bij een schriftelijk advies. Wij adviseren u gedurende het gehele traject.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve