VCU certificering

Een VCU-systeem is een systeem waarmee uitzend- en detacheringsbureaus gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van arbozorg, waardoor zij beter in staat zijn relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

Een VCU-certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan organisaties die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties), Ten behoeve van de implementatie van een VCU-systeem dient conform de VCU-richtlijn (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus) een handboek te worden opgesteld met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan. Middels de VCU-certificering kan een uitzend- en/of detacheringsbureau naar haar klanten aangeven dat zij serieus omgaan met Veiligeid, Gezondheid en het Milieu.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve