BRL 6001 / KOMO Install

Onder initiatief van Uneto-VNI is een nieuwe certificatieregeling voor installatiebedrijven opgezet, genaamd de BRL 6001. Deze BRL 6001 is een beoordelingsrichtlijn voor het installeren van gas-, water- en elektrische installaties. De BRL 6001 is gerelateerd aan het Bouwbesluit waardoor het een wettelijke basis heeft verkregen, tevens vervangt de BRL 6001 de bestaande regeling voor 'Waarborginstallateur' en sluit zij aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie. De BRL6001 eist dat het installatiebedrijf schriftelijk vastlegt op welke wijze de kwaliteitszorg in het bedrijf geregeld is. Dit vastleggen vindt meestal plaats in de vorm van een kwaliteitshandboek op papier, of zoals de laatste jaren steeds vaker voorkomt: in elektronische vorm.

In de BRL 6001 zijn zowel erkenningeisen, technische installatie eisen, als proces eisen verenigd. Zo worden er eisen gesteld aan:

• Installaties;
• Het installatieproces;
• Het installatiebedrijf (vroeger: erkenningsregelingen);
• De interne kwaliteitsbewaking.

De voordelen voor het installatiebedrijf zijn

• Garantie kunnen bieden aan opdrachtgever en gebruiker;
• Betere positionering in de markt;
• Minder fouten en dus kosten door een verbeterde procesbeheersing;
• Continu verbeterproces;
• Aantoonbaar voldoen aan veiligheidsvoorschriften;
• Minder tijdrovende en kostbare controles door toezichthoudende instanties, zoals energiebedrijven.

Unispect heeft ruime ervaring in de installatietechniek. Wij kunnen U gepast begeleiden naar BRL 6001-certificaat. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve