Criteria voor toezicht

Opdrachtgevers kunnen een beroep op u doen voor het uitvoeren van inspecties aan bestaande elektrotechnische installaties. Dit komt door een steeds verder terugtredende overheid waardoor de arbeidsinspectie een deel van haar terrein heeft vrijgegeven en is het voor gecertificeerde installateurs mogelijk om deze keuringen te verrichten en over de staat van de betreffende installatie rapport uitbrengen.
Hiermee wordt voldaan aan de Arbo-wetgeving en de verplichte RIE, die ieder bedrijf periodiek moet laten uitvoeren. Daarbij komt dat een periodieke keuring van de elektrotechnische installatie steeds vaker als eis vermeld wordt in de opstalverzekeringspolis om tot uitbetaling van schade aan opstal en/of inventaris.

De Criteria voor Toezicht zijn onder initiatief van KEMA en Uneto-VNI en in samenspraak met de Arbeidsinspectie opgesteld als voorwaarden bij het uitvoeren van toezicht op de veiligheid tijdens het gebruik van laagspanningsinstallaties. ( NEN 3140 – inspecties )

Door in het bezit te zijn van een certificaat van Toezicht is de installateur erkend om elektrotechnische veiligheidskeuringen uit te voeren (EVK-inspecties). De EVK-installateur voldoet aan de zogeheten "Criteria van Toezicht" die erkend zijn door de Raad van Accreditatie. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het toezicht beheerst en controleerbaar plaatsvindt.

In de Criteria voor Toezicht worden eisen gesteld aan
• Kennis, Opleidingen en Normen en specificaties
• Meetinstrumenten, Meetmethoden en Technieken
• Het inspectieproces
• De rapportagemethodiek;
• De interne kwaliteitsbewaking.

De voordelen voor het installatiebedrijf zijn
• Garantie kunnen bieden aan opdrachtgever en gebruiker;
• Betere positionering in de markt;
• Minder fouten en dus kosten door een verbeterde procesbeheersing;
• Continu verbeterproces;
• Aantoonbaar voldoen aan veiligheidsvoorschriften;

Unispect heeft ruime ervaring in de installatietechniek. Wij kunnen U gepast begeleiden naar certificaat “Criteria voor Toezicht”. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve