Certificering algemeen

Certificering is van belang omdat dit het bewijs vormt dat het systeem, installatie of installatiedeel voldoet aan de gestelde eisen, normen en specificaties.

Uiteindelijk moet elke inspectie leiden tot een Certificaat, omdat dit het bewijs vormt dat het geheel regelmatig wordt gecontroleerd en 100% feilloos functioneert.

De gekwalificeerde inspectie-instelling vervult hiermee een belangrijke rol binnen de cirkel van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheidsvraagstukken bij zowel gebouweigenaren, verzekeraars en overheid.

Elke inspectie door Unispect wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon met een vooraf opgestelde en door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie goedgekeurde en beproefde systematiek.

Unispect beschikt over een geautomatiseerd systeem waarin alle reeds uitgevoerde inspecties geregistreerd worden en waarin alle werkzaamheden en visuele inspectie- en meet en beproevingsresultaten gearchiveerd worden. Door toepassing van dit systeem worden de betreffende installaties en/of installatiedelen automatisch naar gelang de vastgestelde frequentie schriftelijk aan U kenbaar gemaakt. Wanneer u van onze diensten gebruik maakt behoeft u zich geen zorgen te maken en beschikt u tevens over de gehele historie van uw installatie.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve