Dakveiligheid

Wat er allemaal op het dak gebeurt, is vaak aan het oog onttrokken van anderen en daarmee ook aan de aandacht. Dit kan ten koste gaan van diegenen die wél het op het dak hun werkzaamheden dienen uit te voeren, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Steeds vaker probeert iemand die tijdens zijn werk een ongeluk krijgt en/of (gezondheids-)schade oploopt daarvoor iemand aansprakelijk te stellen. Dat kan zijn:
- De werkgever waarvoor hij/zij op dat moment werkt;
- De fabrikant of leverancier van de machine waarmee/waaraan gewerkt wordt op het moment van het ongeval;
- De eigenaar/bezitter/beheerder van het gebouw waar hij/zij (op dat moment) werkt of verblijft

Uit jurisprudentie blijkt dat in veel gevallen de gebouweigenaar, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor goed huisvaderschap, primair aansprakelijk is als iemand in dat gebouw iets overkomt.
Dit noemt men de zogenaamde: 'risico aansprakelijkheid'.

Het Nederlandse recht kent voor gebouwen de zgn. "risico aansprakelijkheid". Dat wil zeggen dat eigenaren van gebouwen aansprakelijk zijn voor de schade die door een gebrek van een gebouw wordt veroorzaakt. Onder "gebouw" vallen ook "bestanddelen" van een gebouw zoals liften, airconditioningsystemen, diverse soorten zenders (bijvoorbeeld voor mobiele telefonie) of gevelonderhoud installaties, etc. Er is sprake van een gebrek indien het gebouw en/of de bestanddelen niet voldoen aan de eisen die men daaraan heden ten dagen mag stellen. Gebouwen, en alle bestanddelen moeten dus voldoen aan de Nederlandse Wetten en Besluiten. Dit heet in juridische termen het "goed huisvaderschap".

Niet alleen bezoeker moet veilig zijn; ook iemand die werkzaamheden uitvoert.

Naast het waarborgen van een veilige omgeving voor iedereen die in een gebouw aanwezig is, is men ook verplicht er voor te zorgen dat diegenen die onderhoudswerkzaamheden verrichten dat veilig kunnen doen.

Kijk voor meer info op onze uitgebreide site:  www.veiligdak.nl

 

VeiligDak is een initiatief van Unispect® met als doel het verschaffen van een objectief advies betreffende de problematiek omtrent veiligheid op daken waar gebouweigenaren mee worden geconfronteerd.

Wij zijn dus NIET, in tegenstelling tot vele andere aanbieders van soortgelijke diensten, gelieerd aan een dakdekker of aan een installateur van valbeveiliging. Van ons mag u dan ook 100% objectiviteit verwachten.

Met een VeiligDak® RI&E kunt u er zeker van zijn dat u het instrument in handen heeft om duidelijk en praktisch inzichtelijk te krijgen waar uw verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden liggen en de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van anderen.


Vragen over of geïnteresseerd in VeiligDak® ?
Kijk op onze site: www.veiligdak.nl

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve