Valbeveiligingsystemen

Valbeveiliging is van levensbelang !
Vandaar dat u niet alleen bij aankoop kiest voor de beste kwaliteit!

Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplichting en hieruit volgt derhalve meteen dat u als eigenaar/beheerder hiervoor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

Met Unispect bent u ervan verzekerd dat zowel keuring en inspectie van alle aanwezige valbeveiliging, in handen is van specialisten.

Unispect inspecteert valbeschermingsmiddelen en valbeschermingsystemen voor veilig werken op hoogte. Hierbij kunt u
denken aan de valbeveiliging, welke vast aanwezig is in windmolens, GSM/UMTS-masten en reclamemasten zoals veiligheidsrail en veiligheidslijnen.
Daarnaast keuren wij de persoonlijke valbeschermingsmiddelen, zoals het klimharnas, meeloopwagens voor op / in de aanwezige systemen, de vallijnen en eventuele reddingssets.

Keuring en inspectie van valbeveiliging mag echter niet zomaar door iedereen gebeuren. Het is wettelijk zo geregeld dat alleen personen / bedrijven, welke door de fabrikant van een middel of systeem zijn aangewezen, deze middelen ook mogen keuren. Wordt dit niet gedaan dan kan er nooit bij de fabrikant worden terug gevallen op haar productaansprakelijkheid voor dat betreffende product en zal dus bij een eventueel ongeval, direct de verantwoordelijkheid op de eigenaar van het middel worden afgeschoven.

Unispect beschikt over een groot scala aan aanwijzingen van fabrikanten.
Neem contact met ons op voor meer info: link naar contactformulier

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve