Legionella preventie

Wat is legionella?
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Dit is een ernstige longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de legionellagriep.

Besmetting met legionella
Besmetting met legionella vindt plaats via de longen en wordt veroorzaakt door het inademen van de legionellabacterie in hele kleine druppeltjes waternevel. De meeste mensen worden niet ziek na besmetting. Wanneer de ziekte wel optreedt, is deze te behandelen met antibiotica. Alleen in ernstige gevallen kan de ziekte, zonder de juiste behandeling, dodelijk zijn.

Vermenigvuldiging bacterie
De legionellabacterie is alleen gevaarlijk als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in water met een temperatuur tussen 25 en 50°C. Boven de 60°C gaat de bacterie dood. Als het water niet doorstroomt, maar langdurig blijft stilstaan in 'dode' hoeken vermenigvuldigt de legionellabacterie zich ook. Sterke doorstroming van water kan aangroei van de bacterie juist voorkomen.


Ontstaan wetgeving legionella
In februari 1999 vond er in Bovenkarspel tijdens de Westfriese Flora een grootschalige besmetting van mensen met de Legionella bacterie plaats. Veel bezoekers van de tentoonstelling werden ziek en ca. 30 mensen overleden aan de veteranenziekte. Deze gebeurtenis was voor de overheid aanleiding tot strenge regelgeving ten aanzien van de beheersing van de legionella problematiek in het Waterleidingbesluit.

Binnen welke categorie valt u?
In het Waterleidingbesluit is er een onderscheid gemaakt tussen collectieve leidingwaterinstallaties van twee categorieën: de categorie "hoog/midden risico" en de categorie "laag risico". De volgende soorten objecten vallen in de categorie "hoog/midden risico":

  • Zorginstellingen;
  • Zwembaden;
  • Verblijfsaccomodaties (hotels, pensions, etc.);
  • Kampeerterreinen;
  • Jachthavens;
  • Gebouwen met celfunctie;
  • Asielzoekerscentra.

Uit het bovenstaande rijtje kunt u opmaken dat alle gebouwen met collectieve leidingwaterinstallaties en een logiesfunctie onder de categorie "hoog/midden" vallen met uitzondering van de zwembaden. Al de overige panden met een collectieve leidingwaterinstallatie vallen in de categorie "laag risico''. Enkele voorbeelden van de "laag risico" categorie cafés, sportzalen, gebouwen met kantoorfunctie en restaurants. U zou kunnen zeggen dat alle gebouwen met een bezoekfunctie in de categorie "laag risico" vallen.

Wat is er dan voor u als eigenaar verplicht?
De eigenaar van een collectieve waterleidinginstallatie in objecten die in de categorie "hoog/midden risico" vallen zijn verplicht in het bezit te zijn van een risicoanalyse, beheersplan en logboek.
Eigenaren van objecten met een collectieve waterleidinginstallatie die in de categorie "laag risico" vallen hebben een zorgplicht om het leidingwater wat beschikbaar gesteld word aan derden van een goede kwaliteit te laten zijn. Met andere woorden, om aan deze zorgplicht te voldoen is het uitvoeren van een risicoanalyse noodzakelijk en indien nodig dient er een beheersplan en logboek op gesteld te worden.

Stap 1: de risicoanalyse

Er zijn twee type risicoanalyses mogelijk een beperkte - en uitgebreide risicoanalyse. Bij een beperkte risicoanalyse worden alle tappunten in kaart gebracht en bekeken of er een relevante hoeveelheid inademende aërosolen gevormd worden. Indien noodzakelijk word bij deze risicoanalyse ook een beheersplan en logboek geschreven. Het uitvoeren van dit type risicoanalyse is in de meesten situaties voor de categorie "laag risico" voldoende om aan de zorgplicht te voldoen.
Bij een uitgebreide risicoanalyse word de gehele installatie in kaart gebracht en daar bij de eventuele risico's op legionella vorming/groei in de installatie zelve bekeken. Hier komt altijd een beheersplan en logboek uit voort.

Vervolgstappen
Na het uitvoeren van de risicoanalyse dient een beheersplan opgemaakt te worden en een logboek. In het beheersplan woorden alle beheersmaatregelen die periodiek uitgevoerd dienen te worden vastgelegd. In het logboek legt men vast wanneer de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en wat de eventuele uitkomst is van de uitvoering.

Wat kan Unispect voor u betekenen op het gebied van Legionella preventie?
Unispect heeft gecertificeerde, deskundige inspecteurs in huis voor het uitvoeren risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen en logboeken. Daarnaast kunnen wij de waterleidinginstallatie voor u beheersen, hierbij worden alle uitgevoerde handelingen in het logboek vastgelegd.
Bent u al in het bezit van een risicoanalyse, dan kunnen wij deze opnieuw toetsen. In de loop van de jaren kunnen er namelijk veranderingen optreden in het gebruik van de installatie. Uiteraard voeren wij ook bestaande beheersplannen uit. Mocht er een Legionella uitbraak bij u geconstateerd zijn bieden wij ondersteuning bij het door lopen van de stappen die u dient te nemen.

Wie en wat is Unispect?
Unispect is een bedrijf dat al jaren lang ervaring heeft met het uitvoeren van inspecties, adviezen en certificeren op verschillende gebieden. Unispect is een onafhankelijke partij en is hierdoor bent u verzekerd van een objectieve en zuivere werkwijze.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt altijd contact opnemen met ons.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve