Explosieveiligheid (ATEX 137)

Vanaf 1 juli 2006 moeten in elk bedrijf waar met brandbare stoffen wordt gewerkt de betreffende arbeidsplaatsen voldoen aan de Richtlijn ATEX 137. Het blijkt dat veel bedrijven nog niet voldoen aan deze verplichting. Gebleken is dat de arbeidsinspectie, maar meer nog de verzekeringsmaatschappijen steeds meer vragen naar de aanwezigheid van een goed EVD (explosieveiligheidsdocument) dat voldoet aan de eisen. Er zijn reeds voorbeelden van bedrijven die werden geconfronteerd met aangepaste verzekeringspolissen (lees strenger en duurder) omdat men geen EVD had.   

De Atex-richtlijn kent twee onderdelen: Atex 95 en 137.  Atex 95 geeft richtlijnen voor apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar, onder atmosferische omstandigheden, explosieve situaties kunnen ontstaan.

Atex 137 is de richtlijn die eist van bedrijven dat zij een explosieveiligheidsdocument (laten) opstellen. In dat document legt een bedrijf vast wat de risico’s en risicogebieden zijn op het gebied van explosiegevaar. Het document moet daarnaast beschrijven welke maatregelen moeten worden genomen om die risico’s uit te sluiten of te reduceren.

Het maken van een explosieveiligheidsdocument begint met het maken van een keuze. Een bedrijf heeft de mogelijkheid om één explosieveiligheidsdocument te maken van een compleet gebouw (inclusief inboedel en bouwkundige en ruimtelijke aspecten) of voor ieder apparaat afzonderlijk. In dat laatste geval maakt een bedrijf dus een pakket met meerdere explosieveiligheidsdocumenten.

Soms is het niet nodig om een explosieveiligheidsdocument te maken voor een compleet gebouw, omdat maar een klein deel van de productieruimte of een enkele installatie in aanmerking komt voor het opstellen van het document. Heeft een bedrijf een productielocatie met meerdere ruimtes en installaties die moeten worden beschreven, dan verdient het de voorkeur om één explosieveiligheidsdocument te vervaardigen.

De aftrap voor het vervaardigen van een explosieveiligheidsdocument is de zogenaamde quickscan. Unispect ontwikkelde een vijfstappenplan dat in overeenstemming is met Europese Normen en de Nederlandse praktijkrichtlijn voor gevarenzone-indeling (NPR 7910). Het doorlopen van het vijfstappenplan resulteert in een explosieveiligheidsdocument conform Atex 137. De vijf stappen zijn:

  1. Een Quickscan ter bepaling van de scope en het vaststellen van de gevarenzone-indelingsplicht;
  2. Gevarenzone-indeling;
  3. Identificatie van ontstekingsbronnen op basis van de gevarenzone-indeling;
  4. Uitwerken van de technische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling;
  5. Uitwerken van de organisatorische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling.

Vragen over onze Quickscan?
Wilt u weten of ook uw onderneming moet voldoen aan de ATEX 137 richtlijn ?

Neem vrijblijvend contact met ons op: link naar contactformulier

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve