Werkplek inspecties

VCA-werkplekinspecties
Een frisse blik in de keuken leidt vaak tot verbeterpunten die uw eigen interne auditors of uitvoerenden bij werkplekinspecties niet meer constateren. Voor een belangrijk deel van onze klanten met een VCA-systeem voeren wij op contractbasis een aantal werkplekinspecties uit. Omdat wij voor verschillende relaties werkplekinspecties uitvoeren, kunnen wij uw processen spiegelen tegen de uitvoering van andere bedrijven, hetgeen vaak resultaat in verbeteropties.

Werken op hoogte
Voor alle Nederlandse operators voor mobiele telefonie (T-Mobile, Orange, KPN, Telfort en Vodafone) hebben we diverse locaties getoetst op de richtlijnen gesteld in de Arbowet. Hier lag de nadruk op de veiligheidsvoorzieningen voor persoonlijke en collectieve bescherming (veiligheidslijnen, railsystemen, (kooi-)ladders en hekwerken), de elektrotechnische installatie en de bliksembeveiligingsinstallatie. Ten aanzien van werken op hoogte en valgevaar beschikken we dan ook over een zeer ruime ervaring.

Gevaarlijke stoffen en asbest
Binnen Unispect beschikken we over een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen en een DTA-A.
Voor alle vragen omtrent asbest en gevaarlijke stoffen op de werkplek kunt u dus ook bij ons terecht.

De voordelen van werkplek inspecties door Unispect op een rij
• waarborg voor de veiligheid van uw medewerkers
• een compleet uitgevoerde inspectie op alle vlakken omtrent veiligheid
• inspecties door ervaren en persoonlijk gecertificeerde inspecteurs objectief en onafhankelijk
• uw bedrijf voldoet aan de Arbo-wetgeving
• duidelijke rapportage
• sterkere positie ten opzichte van onder meer de overheid / verzekeraars

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve