Arbeidsmiddelen – vaste middelen op daken

Arbeidsmiddelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden doch minstens éénmaal per jaar. De arbeidsmiddelen welke op een gebouw aanwezig zijn en eigendom of onder beheer staan van de gebouweigenaar dienen dus ook verplicht éénmaal per jaar geïnspecteerd te worden.
Deze plicht geldt voor o.a. de volgende produkten welke zich op een gebouw kunnen bevinden:

  • toegangsladders eigendom van de gebouweigenaar, zoals aanhaakladders, opsteekladders, harmonicaladders, uitklapladders naar bijv. een liftmachinekamer;
  • Kooiladders en andere  vaste gevelladders;
  • Permanente hekwerken en dakrandbeveiliging;
  • Vaste en verplaatsbare werkbordessen,
  • Aanslagpunten om zich aan te zekeren als zijnde valbeveiliging of gebiedsbegrenzing;
  • Veiligheidslijnen en –rails (zowel horizontaal als verticaal) om zich aan te zekeren als zijnde valbeveiliging of gebiedsbegrenzing.

In de praktijk blijkt het nogal eens te schorten aan deze jaarlijkse verplichte inspectie en onderhoud van deze arbeidsmiddelen. U neemt als gebouweigenaar / -beheerder echter een groot risico daar e.e.a. wettelijk geregeld is. Kortom: u bent het verplicht !

LET OP!!  Aangezien een groot deel van de arbeidsmiddelen vallen onder de wetgeving op persoonlijke beschermingsmiddelen geldt ook hier, net als bij de persoonlijke valbeveiligingsmiddelen, dat de persoon die de middelen inspecteert een aanwijzing dient te hebben van de fabrikant !

Geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem even contact met ons op:  link naar contactformulier

Zie voor meer informatie over veiligheid van daken de website van VeiligDak® ?
Klik hier voor de link: www.veiligdak.nl

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve