NEN 1010 / NEN 3140

OMDAT U VERANTWOORDELIJK BENT

Het is bij wet geregeld dat de gebruiker van een pand verantwoordelijk is voor de aanwezige elektrotechnische installatie. In theorie levert dit niet veel problemen op, maar in de praktijk komt er meer bij kijken. Weet u als gebruiker en installatieverantwoordelijke bijvoorbeeld dat er een risico-inventarisatie uitgevoerd moet worden, weet u welke specifiek aansluiteisen uw installatie heeft en welke nationale veiligheidsnormen van toepassing zijn. Met andere woorden: de dagelijkse praktijk vraagt om advies en inspectie om de veiligheid van uw elektrotechnische installatie te waarborgen.

In de Arbo-wet staan voorschriften waaraan bedrijven moeten voldoen. Dit om de veiligheid van medewerkers in een bedrijf te waarborgen. Het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties is geregeld in NEN 3140. Het is goed uw elektrische installaties periodiek volgens deze norm te laten controleren. Dat is belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers en voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Veiligheidscertificaat
NEN 3140
bevat bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud aan elektrische installaties en geeft voorschriften ter voorkoming van kortsluiting en elektrocutie. Op basis van NEN 3140 heeft Unispect daarvoor een overzichtelijk stappenplan opgesteld. Voldoen uw installaties aan NEN 3140 dan ontvangt u een eindrapportage en een veiligheidscertificaat.

Voordelen
• De voordelen van Unispect NEN 3140 keuringen op een rij
• waarborg voor de veiligheid van uw medewerkers
• u voldoet aan de actuele NEN 3140 normen in het kader van de Arbo-wet
• goed inzicht in de technische bedrijfsvoering
• waarborg voor continuïteit van de bedrijfsvoering
• een duidelijk stappenplan
• hulp bij planning, budgettering en uitvoering van het onderhoud
• Al onze inspectiewerkzaamheden worden in overleg met u uitgevoerd.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve