Projectmanagement dakveiligheid

Voor u is het als gebouweigenaar (als werkgever of als opdrachtgever en als 'goed huisvader') in het kader van aansprakelijkheid belangrijk dat te doen wat wettelijk is voorgeschreven en wat maatschappelijk aanvaard is. In veel gevallen zult u niet alles in een keer kunnen uitvoeren. Daarom is het in ieder geval belangrijk te laten inventariseren waar u staat en waar nog acties nodig zijn. De beste oplossing hiervoor is het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Vanuit deze basis Risico Inventarisatie en Evaluatie kunt u komen tot een plan van aanpak, budgettering en prioriteitstelling. Daaruit voortvloeiend kunnen de aanpassingen, indien de budgettering dit eist en de prioriteitsstelling dit toelaat, stapsgewijs gerealiseerd worden.


Uitvoering en aanleg valbeveiliging
Unispect ® heeft reeds jarenlange ervaring in begeleiding van voornamelijk Turn Key projecten waar diverse veiligheidsaspecten zoals elektrotechnische veiligheid, bliksembeveiliging en fysieke veiligheid (zowel persoonlijk als collectief) de boventoon voeren.

Door onze kennis en ervaring kunnen wij voor onze klanten het algehele projectmanagement op dakveiligheid projecten op ons nemen. Wij weten welke materialen er in welke omstandigheden kunnen worden toegepast en kunnen daarom onze klanten laten kiezen uit een aantal alternatieven.

Bij onze projectmanagers staat flexibel inspelen op de wensen van onze klant voorop. Met daadkracht nemen zij initiatief en denken mee over optimale en duurzame oplossingen, met samenwerking en het toevoegen waarde als vertrekpunt. Innovatief, maatwerk tot in detail en kosteneffectief.


Onze visie
Unispect is als onafhankelijk projectorganisatie in staat om met buitengewoon creatieve en doeltreffende ideeën en oplossingen te komen. Daarnaast zijn wij ervan doordrongen dat mooie plannen de grootste kans hebben om werkelijkheid te worden als ze binnen de grenzen van het budget blijven. Onze dienstverlening is gebaseerd op het vertrouwen dat verwachtingen worden waargemaakt.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve