REFERENTIES

Projectmanagement

Telfort 
Scope: Inventarisatie en upgrading opstelpunten voor mobiele telefonie.
Nadruk lag op de inspectie van veiligheid & arbeidsomstandigheden (voornamelijk werken op hoogte), inspectie van de elektrotechnische installatie (NEN 1010 / NEN 3140) en inspectie van de bliksembeveiliging (NEN 1014 / NEN-EN-IEC-62305).
Naar aanleiding van gevoerde inspecties alle aandachtspunten upgraden naar gewenst niveau.
Aantal: 1800 sites

Orange
Scope: Inventarisatie en upgrading opstelpunten voor mobiele telefonie.
Nadruk lag op de inspectie van veiligheid & arbeidsomstandigheden (voornamelijk werken op hoogte), inspectie van de elektrotechnische installatie (NEN 1010 / NEN 3140) en inspectie van de bliksembeveiliging (NEN 1014 / NEN-EN-IEC-62305).
Naar aanleiding van gevoerde inspecties alle aandachtspunten upgraden naar gewenst niveau.
Aantal: 350 sites

 

Inspecties

Orange
Scope: Inspectie van veiligheidsmiddelen en veiligheid werkplek opstelpunten mobiele telefonie
Inspectie van bestaande en nieuw geïnstalleerde veiligheidsmiddelen (zoals railsystemen, veiligheidslijnen,  randbeveiliging, kooiladders, etc), beoordeling positionering van de veiligheidsmiddelen en bereikbaarheid werkplekken. Namens fabrikant van de veiligheidsmiddelen zijn deze geïnspecteerd en Na goedkeur is per locatie een RI&E opgesteld met beschrijving van de risico’s, de beheersmaatregelen en specificatie van eventuele restrisico’s met bijbehorende maatregelen.
Aantal: 3300 sites

Interbest reclamemasten
Scope: Inspectie van valbeveiligingsystemen in recent aangekochte reclamemasten (0-meting)
Inspectie van bestaande valbeveiliging in de vorm van railsystemen. Namens Faba, de fabrikant, waarvoor Unispect momenteel als enige beschikt over een aanwijzing tot inspectie, zijn deze geïnspecteerd.  Middels bepaling van deze 0-meting kon opdrachtgever exacter de waarde bepalen van de reclamemasten.
Aantal: 25 sites

Rivierenland
Scope: Opstellen risico inventarisaties daken (0-meting)
Voor de gemeentes Tiel, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, de GGD Rivierenland en AVRI Rivierenland zijn alle daken van panden welke onder de verantwoordelijkheid vallen van hen bezocht en is bepaald in hoeverre daken veilig te betreden zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar aanleiding hiervan is een zogenaamde VeiligDak® RIE opgesteld met daar in aanbevelingen.
Aantal: 175 sites

Telfort
Scope: Inspectie van veiligheidsmiddelen en veiligheid werkplek opstelpunten mobiele telefonie
Inspectie van bestaande en nieuw geïnstalleerde veiligheidsmiddelen (zoals railsystemen, veiligheidslijnen,  randbeveiliging, kooiladders, etc), beoordeling positionering van de veiligheidsmiddelen en bereikbaarheid werkplekken. Na goedkeur is per locatie een RI&E opgesteld met beschrijving van de risico’s, de beheersmaatregelen en specificatie van eventuele restrisico’s met bijbehorende maatregelen.
Aantal: 300 sites

VVE’s
Scope: Opstellen VeiligDak RIE’s
Voor diverse Verenigingen Van Eigenaren zijn in de loop der jaren daken van diverse soorten panden bezocht en is bepaald in hoeverre daken veilig te betreden zijn om aldaar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar aanleiding hiervan is een zogenaamde VeiligDak RIE opgesteld met daar in aanbevelingen en te nemen maatregelen.
Aantal: 250 sites

KPN
Scope: Inspectie van elektrotechnische installatie en bliksembeveiliging
Inspectie van de elektrotechnische installatie (NEN 1010 / NEN 3140) en inspectie van de bliksembeveiliging (NEN 1014 / NEN-EN-IEC-62305) op diverse opstelpunten mobiel telefonie.
Aantal: 125 sites

T-Mobile
Scope: Opstellen V&G dossiers opstelpunten mobiele telefonie
Inspectie aanwezige veiligheidsmiddelen, beoordeling positionering van deze veiligheidsmiddelen en veilige bereikbaarheid werkplekken. Na goedkeur is per locatie een V&G dossier opgesteld met beschrijving van de risico’s, de beheersmaatregelen en specificatie van eventuele restrisico’s met bijbehorende maatregelen.
Aantal: 800 sites

Orange
Scope: Uitvoering inspectie arbeidsomstandigheden gedurende bouwfase
Bezoeken van locaties waar namens opdrachtgever Orange, diverse aannemers werkzaam waren. Aandacht werd voornamelijk geschonken aan de veiligheidsmaatregelen welke getroffen waren tijdens de uitvoering, controle van alle gebruikte gereedschappen en middelen, gesteldheid en gebruik van de persoonlijke valbeschermingsmiddelen en wijze / volledigheid van voorlichting en onderricht aan de werknemers.
Aantal: 100 sites

 

Advies

Vendrig Transport
Scope: Aanvraag WM vergunningen
Volledig traject voor aanvraag van de WM-vergunningen voor een tankpark voor opslag en menginstallatie van gevaarlijke stoffen, alsmede coördinatie van de bouwvergunning tijdens uitbreiding van de inrichting.

Frontline Rigging Consulantcy
Scope: Opstellen en implementeren van een veiligheidsysteem volgens de VCA richtlijnen
Opstellen van het systeem in samenwerking met de klant, implementatie van alle procedures en instructies met als gerealiseerd einddoel VCA certificatie van alle medewerkers alsmede het bedrijf zelve.

Joh. Vos Capelle
Scope: Onderzoek naar verplichting aanleg bliksembeveiliging
Onderzoek + berekening van de noodzakelijkheid tot aanleg van een bliksembeveiligingsinstallatie op de gebouwen om te kunnen voldoen aan de voorschriften in de milieuvergunning.

PIBA
Scope: ISO 9001 certificering
Opstellen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem conform de richtlijnen uit de NEN-EN-ISO 9001 voor het het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding vzw (PIBA).

Volker Stevin Rail & Traffic
Scope: In kaart brengen kwalteits- en veiligheidsprocessen t.b.v. management
Het in kaart brengen van alle kwaliteits- en veiligheidsprocessen en daarbij  aanbevelen van verbeteringsvoorstellen voor uitvoering van alle processen bij uitvoering van werkzaamheden aan het spoor.

Van Kaathoven Groep
Scope: Opstellen ATEX 137 explosieveiligheidsdocument
Opstellen van het verplichte ATEX 137 explosieveiligheidsdocument voor explosieve atmosferen. In de ontwerpfase van een vergistinginstallatie zijn wij betrokken om te komen tot een zo’n goedkoop mogelijk ontwerp alvorens in de bouwfase te realiseren dat men zaken zou moeten gaan aanpassen overeenkomstig eisen uit de ATEX richtlijnen.

Crown Intern Transport
Scope: ISO 9001 certificering
Opstellen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem conform de richtlijnen uit de NEN-EN-ISO 9001 voor deze fabrikant van oa. vorkheftrucks en reachheftrucks.

Detron Belgium
Scope: Opstellen en implementeren van een veiligheidsysteem volgens de VCA richtlijnen
Opstellen van het systeem in samenwerking met de klant, implementatie van alle procedures en instructies met als gerealiseerd einddoel VCA certificatie van alle medewerkers alsmede het bedrijf zelve.

FG Hoogwerk
Scope: Opstellen en toetsing van risico inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
Volledige inventarisatie en evaluatie van alle risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden binnen deze firma. Dit alles in samenwerking met de klant. De RIE alsmede het plan van aanpak (PVA) werden beide getoetst door een Hoger Veiligheidskundige van Unispect.

Imtech
Scope: Opstellen V&G plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
Het in overeenstemming met de wettelijk richtlijnen opstellen van een V&G plan ontwerpfase, V&G plan uitvoeringsfase alsmede V&G dossiers onderhoudsfase, voor diverse projecten op het gebied van telecommunicatie en infrastructuren.

 

Losse referenties

Hierboven is een niet limitatieve opsomming gegeven van diverse  adviestrajecten.
Hieronder een niet limitatieve opsomming van onze klanten waarbij diverse diensten hebben mogen leveren:

Abird, ABS, ACN, Achterhoek Antennebouw Aalten, Ahrend, Amant, Amec Spie, Arcadis Ecumen, Aprim, AVRI, Baas Groep, Baas Telematica, Broadcast Partners, BS Beton, Cable Space, Camusat, Catharina Ziekenhuis, Cegelec DE, Cegelec NL, Comgra, Conbit, Crown Intern Transport, Dael, De Coninck M&O, DHV, DIT Group, Dirks, Dycore, EKV, Ericsson, Es-Com, Eurotechniek, FG Hoogwerk, Fix Montage, Franssen Montage, Frontline Rigging Consultancy, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel,GGD Rivierenland,  GVB Amsterdam, HAK, Heijmans, Hendriks Bouwbedijven, Hofmann, Hurks Beton, Imtech, Ingenys, Kings,KPN, LCC, Lekkerland, LOC 7000, Mainwind, Moeskops Bouwbedrijven, Mobilis, Nacap, Nedtrain, NKM, NUON, Orange, PD-Networks, Philips High Tech Campus, PIBA, REM-B, Romians, Reyrink, Ropeworks, Schiphol, Siemens, Sky-XS, Stageco, Supply Chain Dynamics, Spie, T-Mobile, Tectum, Telfort, Unicorn, Vadestru, Van der Weerd installatietechniek, Van den Bosch, Van Kaathoven Groep, Vendrig Verhuur, Verhoeven Transport, Vriend Installatietechniek, Vodafone, Volker Stevin Rail & Traffic, Volker Wessels Telecom, Vos Capelle, VVE Diensten Nederland, Widger, WPS Interim Solutions, Yssel Telecom Logistics.

 

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve